Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
SMIJER: GRAFIČKI TEHNIČAR- WEB DIZAJNER
Web dizajn je zanimanje koje je danas, slobodno možemo reći, jedno od najtraženijih. Ne postoji kompanija danas koja ne posjeduje web stranicu.Praktična nastava na ovom smjeru učenicima pruža enormne mogućnosti i otkriva im jedinstven svijet web dizajniranja.
SMIJER: HEMIJSKI TEHNIČAR- BIOTEHNOLOG
Biotehnologija predstavlja primjenu bioloških aktivnosti za dobijanje nekog proizvoda ili ostvarivanje nekog procesa. Hemijski tehničar, biotehnološkog smjera stiče znanje o procesiranju, konzervisanju, pakovanju, distribuciji i korištenju prehrambenih sirovina.
SMIJER: HEMIJSKI TEHNIČAR- MIKROBIOLOG
Mikrobiologija je primijenjena nauka koja proučava mikroorganizme ili mikrobe, koji su premali da bi se uočili ljudskim okom. Služi se dostignućima i metodama drugih nauka, od kojih su najznačajnije kemija, fizika i ekologija.
SMIJER: HEMIJSKI TEHNIČAR U FARMACEUTSKOJ PROIZVODNJI
Farmaceutski tehničar u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, priprema proizvodnju, te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata.

Video prezentacijeSlikom kroz školu

ucionice